LIÊN ĐOÀN Công Giáo VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THÔNG BÁO

1. Các Bài Viết về Năm Đức Tin của Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy: Từ bài số 5 đến bài số 11 (Attached File).

2. Chuẩn bị Đại Hội Emmaus V.

a. Ban Tổ Chức tiếp tục nhận Đơn Ghi Danh Đại Hội Linh Mục Emmaus V.
b. Quà Tặng Emmaus V: BTC đang làm các quà tặng đặc biệt!!! (Attached File).
c. Video Clip Emmaus V:
http://www.youtube.com/watch?v=_pgf0HHiUJA&feature=em-upload_owner
d. Ban Tổ Chức: Lm Mai Khải Hoàn, Lm Ngô Đình Chính, Đức Ông Trịnh Minh Trí, Lm Peter Võ Sơn.
- Ban Trang Trí: Lm Chris Phạm Tuấn.
- Ban Sinh Hoạt: Lm Tạ Anh Kiệt.
- BTC Tiệc Mừng: Lm Nguyễn Văn Tuyên.
- Ban Phụng Vụ: Lm Võ Tá Đề, Lm Chu Vinh Quang.
- Ban Truyền Thông: Lm Trần Công Nghị, Lm Trinh Minh Thái, PT Chu Bình.
- Ban Hành Chánh: Lm Thái Quốc Bảo, Sr Nguyễn Quỳ, Nguyễn Khanh, Liên-Hương.
- Ban Kỷ Thuật Số: Lm Trần Cao Thượng.
- Ban Thư Ký: Lm Joseph Nguyễn Thái.
- Ban Ẩm Thực: Lm Đặng Chín, Vũ Thanh (KofC).
- Ban Vận Chuyển: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Minh Trạch, Đoàn Thanh Khiết, Phạm Định (KofC).
- Ban Phục Vu: Nguyễn Thế Lực, Phan Tín (LMTT).
- Ban Thường Trực: Anthony Nguyễn Cường, Trương Văn Quyền.
- Ban Ghi Danh: Nguyễn Khanh.

e. Đóng góp ý kiến cho Emmaus V: Xin gọi phone cho Quý Cha trong Ban Tổ Chức hoặc gởi về địa chỉ ldcgvnhk@yahoo.com.
Emmaus V - gifts.pdf THÔNG BÁO -
July 31, 2013 - LDCGVNHK.doc
Bai 5 Mau Nhiem Tao Dung.doc
Bai 6 Mau Nhiem Su Du.doc
Bai 7 Quan Phong Va Tu Do.doc
Bai 8 Ngoai GH Khong Cuu Roi.doc
Bai 9 Ngoai GH Khong Cuu Roi TIEPTHEO.doc
Bai 10 Ngoai GH khong On Cuu Roi.doc
Bai 11 Thien Chua Chiu Dau Kho.doc