HD. MTG PHAN THIẾT: 27 THỈNH SINH GIA NHẬP TẬP VIỆN

Chúa Nhật ngày 7/7/2013, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết (HD.MTGPT) từ khắp các cộng đoàn gần xa tựu về Nhà mẹ để hân hoan thay mặt Giáo phận Phan Thiết cùng nhau tôn thờ, suy ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể. Hôm nay cũng là ngày chị em nhận bài sai phục vụ cho niên khoá mới 2013 – 2014. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi vào giờ Kinh chiều tại nguyện đường có nghi thức gia nhập tập viện cho 27 em Thỉnh Sinh. Trải qua 3 năm Thanh Tuyển và 1 năm Tiền tập để tìm hiểu và tập tu trong HD.MTGPT, hôm nay các em chính thức gia nhập gia đình “Nhà tập” của Hội dòng.

Xem Hình

Trong nghi thức này, Chị Tổng Phụ Trách thẩm vấn các ứng sinh, ứng sinh đọc và trao tờ cam kết cho Chị; kế đến Chị Tổng trao tu phục cho các ứng sinh với lời nhắn nhủ: “Các em hãy nhận lấy tu phục này như dấu chỉ đời sống Thánh Hiến và tập sống xứng đáng là ‘Kho tàng thánh thiêng’ Thiên Chúa trao phó cho Hội Dòng". Cuối cùng Chị Tổng trao phó các Tân Tập Sinh cho Chị Giám Sư Tập viện.

Theo Hiến chương Điều 90 và 85 của Dòng MTG quy định: Thông thường thời hạn cho mỗi ứng sinh ở Tập viện là hai năm. Đây là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội dòng, là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện nhằm mục đích:

1. Giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và của Dòng Mến Thánh Giá.

2. Thực nghiệm lối sống của Hội dòng.

3. Uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá.

4. Hội dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của ứng sinh đối với đời sống tu trì trong Hội dòng.

Như vậy, kể từ hôm nay 27 em Thỉnh Sinh đã chính thức trở thành Tập Sinh và gia nhập vào gia đình Tập viện của HD.MTGPT để được hướng dẫn, rèn luyện, tu tập trở thành những nữ tu MTG Phan Thiết trong tương lai.

Xuyên suốt trong hành trình huấn luyện của hai năm tập, theo Hiến chương Điều 89, các Tập sinh phải được hướng dẫn:

- Vun trồng các đức tính nhân bản và Kitô giáo;

- Học tập nguyện ngắm và từ bỏ mình như là những phương thế hữu hiệu nhất để đạt đến sự hoàn thiện;

- Đọc và suy niệm Kinh Thánh để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Cứu độ;

- Học phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa cách xứng hợp;

- Tập sống đời thánh hiến cho Thiên Chúa và tha nhân trong Đức Kitô bằng các lời khuyên Phúc Âm;

- Nắm vững đặc tính, tinh thần, mục đích, kỷ luật, lịch sử và đời sống của Hội dòng;

- Thấm nhuần tinh thần yêu mến Giáo Hội và các vị chủ chăn.

Ngoài ra các Tập sinh không được học những môn và đảm nhận những phận sự không trực tiếp có lợi cho việc huấn luyện.

Xin hiệp thông trong lời tạ ơn Thiên Chúa là Đấng tạo tác đã ban ơn thiên triệu cho 27 Tân Tập Sinh của HD.MTGPT và nguyện cầu cho những chị em này được trở nên những “Kho Tàng Thánh Thiêng” đích thực của Giáo Hội như lòng Chúa mong ước.

XUÂN AN