Santuario de Chimayo & Santo Nino Chapel

P.O. Box 235

Chimayo, NM 87522

(505) 351-9961

February 20, 2013

THÔNG BÁO

Hành Hương Linh Địa Chimayo và Lễ Kính Đức Mẹ Lavang nhân kỷ niệm Đệ nhị Chu niên Tượng Đài Đức Mẹ Lavang Việtnam Chimayo sẽ được tổ chức long trọng tại Linh Địa Chimayo, thuộc Giáo phận Santa Fe, tiểu bang New Mexico, ngày Chúa Nhật 25 tháng 8 năm 2013, lúc 12:00 giờ trưa. Sau đó sẽ được tiếp tục thực hiện vào Chúa Nhật cuối tháng 8 hàng năm. Bí tích Giải tội và Hội thảo về Đức Mẹ và Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào lúc 10:00 sáng. Có Quý Cha Việt, Mỹ và Mễ ngồi toà từ lúc 10:00 đến 11:30 sáng.

Thánh lễ sẽ do Đức Viện Phụ Đan Viện Biển Đức chủ tế và Quý Linh mục Việt, Mỹ, Mễ đồng tế. Nghi thức tổ chức theo truyền thống Việt nam, do người Công Giáo Việt nam phối hợp với Giáo xứ Chimayo và Đan viện Biển Đức Abiquiu, New Mexico thực hiện. Thánh lễ sẽ được hát bằng 2 ngôn ngữ Latinh và Việt nam.

Trân trọng kính mới Quý Cha, Quý Tu sĩ và đồng hương vui lòng đến tham dự đông đủ để góp phần vinh danh Đức Mẹ Lavang tại hải ngoại. (Chương trình đính kèm)

Fr. Julio Gonzales, S.F., Pastor

Cước chú:

Điện thoại liên lạc nếu cần tham khảo: Ông Cảnh (505) 480-8628

Nơi nhận:

- Giáo dân Giáo xứ Đức Mẹ Lavang ABQ, NM

- Giáo dân Cộng đoàn CTTDVN St. Charles Borromeo

- Các tổ chức Du lịch Công Giáo California

- Đài SBTN

- Các Đài phát thanh địa phương. (để xin phổ biến)