Chúc mừng 6 Tân Phó Tế của Tổng Giáo Phận Galveston- Houston.

Thứ Bẩy, ngày 18, tháng 5, năm 2013, Đức Cha George A Sheltz, Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, đã truyền chức Phó Tế cho 6 Thầy tại Thánh Đường Chánh Tòa Thánh Tâm trong thành phố Houston. Đặc biệt trong 6 Thầy, chúng ta có những 3 Thầy Việt Nam. Cả 3 Thầy Việt Nam điều thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, Houston, TX.

Thầy Duy Minh Lê, CSsR.

Thầy John Vũ, CSsR

Thầy Joseph Mary Quang Minh Nguyễn, CSsR

Tạ ơn Chúa!

Tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Tạ ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam!

Mời Quý Vị xem hình ảnh Lễ Phong Chức Phó Tế do Anh Nguyễn và Joseph Ký Nguyễn thực hiện:

http://www.flickr.com/photos/23686708@N05/sets/72157633539896744/