Giải thưởng tự do tôn giáo mà Appeal to Conscience Foundation dành cho tổng thống Nam Dương đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các nhà lãnh đạo các tôn giáo thiểu số tại Nam Dương.

Tuyên bố của Appeal to Conscience Foundation nói rằng giải thưởng tự do tôn giáo 2013 được trao cho tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono vì “những đóng góp của ông trong tiến trình đối thoại liên tôn”.

Phẫn nộ trước tuyên bố của Appeal to Conscience Foundation, cha Franz Magnis Suseno, linh mục Dòng Tên tại Nam Dương, đã dẫn đầu cuộc biểu tình tố cáo rằng nhà lãnh đạo Indonesia đã không đoái hoài gì đến việc giải quyết tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực chống Kitô hữu và cả các thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Shiite. "Ai cũng biết rõ ràng là ông ta chẳng có làm gì để bảo vệ các nhóm thiểu số".

Chính sách tự do tôn giáo hai mặt của Hoa Kỳ thường gây ra những bất mãn trầm trọng nơi dân chúng các nước đang rên siết dưới ách các chế độ độc tài. Việt Nam là một thí dụ điển hình. Trong khi cộng sản Việt Nam không ngừng đàn áp dân chúng và các tôn giáo; đồng thời chính Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ liên tục kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC; thì vì những quyền lợi chính trị lắt léo, phúc trình của bộ ngoại giao Mỹ vẫn kiên quyết phủ nhận những vi phạm tự do tôn giáo và không tiếc lời ca ngợi “những thành quả về nhân quyền” của cộng sản Hà Nội.