Hành hương dưới trời mưa tầm tả
Tân lang và tân giai nhân dẫn đầu đoàn hành hương
Các sơ đi hành hương