Ngày 19-05-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 20/05: Anh em hãy yêu như Chúa đã yêu – Nữ Tu Têrêsa Phùng Thị Yến
Giáo Hội Năm Châu
02:33 19/05/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Đó là lời Chúa
 
Suy niệm và cầu nguyện CN 6 PS C
Lm. Thái Nguyên
04:27 19/05/2022

SUY NIEM VA CAU NGUYEN CN 6 PS C 
Thánh Thần Và Chúng Tôi
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08:43 19/05/2022
Thánh Thần Và Chúng Tôi

(Chúa Nhật VI PS C)

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Hạnh phúc thiên đàng là đây. Có Thiên Chúa ở cùng là điều mà Kitô hữu hằng khát khao. Trong Thánh lễ, điệp khúc: “Chúa ở cùng anh chị em – Và ở cùng cha” được cất lên những bốn lần: trước nghi thức khởi đầu Thánh lễ, trước khi đọc Tin Mừng, trước Kinh Tiền Tụng và trước khi chúc lành kết lễ. Có thể khẳng định rằng việc tuân giữ lời Chúa Kitô chính là chìa khóa để có hạnh phúc đích thực. Nội hàm của lời mà Chúa Kitô muốn nói ở đây chính là “tin vào Thiên Chúa và tin vào Người”, đồng thời thực hành “giới răn mới” mà Người long trọng truyền dạy (x.Ga 13,34-35; 14,1).

Cần thú nhận rằng nhiều lúc chúng ta thật khó phân biệt ý lời của Chúa Kitô với ý lời của người phàm. Ngay thánh Phaolô tông đồ cũng đã từng thú nhận rằng “hiện nay chúng ta thấy lờ mờ như thấy qua tấm gương” (x.1Cr 13,12). Chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sai đến, cũng là Đấng mà Chúa Kitô ban tặng, sẽ giúp chúng ta hiểu đúng ý lời của Chúa Kitô để thực thi. “Thánh Thần và chúng tôi quyết định: Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm” (Cv 15,28-29). Đây là lời công bố chính thức của Công đồng Giêrusalem, Công đồng đầu tiên của Hội Thánh thời các Tông đồ. Câu tuyên bố của các Tông đồ “Thánh Thần và chúng tôi quyết định…” một cách nào đó cho ta thấy trong quyết định ấy có phần của Thánh Thần và có phần của các ngài. Phần của Thánh Thần dĩ nhiên là chân lý tuyệt đối, còn phần của các tông đồ ít nhiều bị điều kiện hóa và khó tránh khỏi sự bất cập hoặc hạn chế mặt này, mặt kia. Vấn đề là chúng ta cần phân biệt đâu là phần của Thánh Thần và đâu là phần của các Tông đồ.

Tính bất cập, tương đối và bị điều kiện hóa của quyết định do phía các tông đồ có thể nói là đã lộ rõ khi các ngài dạy: “Kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết”. Chưa nói gì đến niềm tin còn bất cập về máu huyết của Do Thái giáo xưa, ở đây, chúng ta thấy các Tông đồ đã đưa ra một giải pháp mang tính thỏa hiệp, giải quyết tình thế. Để xây dựng sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu gốc lương dân và gốc Do Thái giáo, đặc biệt qua các bữa ăn, các Tông đồ đã truyền giữ tập tục kiêng cử về huyết cũng như thịt thú chết ngạt. Nhiều người dân Việt vốn thích món “tiết canh” chắc là phải bỏ mình lắm lắm! Còn về việc ăn thịt cúng thì chắc hẳn các Tông đồ không quên lời dạy của Thầy năm xưa: “Những gì bên ngoài vào trong con người thì không làm cho họ ra ô uế?” (x.Mc 7,14-23). Sau này chính Thánh Phaolô cũng đã từng minh định với tín hữu Côrintô rằng ăn thịt cúng hay không thì chẳng sao cả, miễn là đừng gây cớ vấp phạm cho những người đang còn non kém về lòng tin (x.1Cr 8,1-13).

Chúng ta cùng xem xét phần Thánh Thần chỉ dạy.

- Không đặt gánh nặng lên vai người anh em: Một trong những sứ mạng của Chúa Kitô khi đến thế gian là giải thoát con người khỏi vòng nô lệ thần dữ. Tiếp tục và hoàn thành sứ mạng của Chúa Kitô, Thánh Thần đã giải thoát chúng ta khỏi ách nặng nề của “chế độ lề luật”, khỏi “tinh thần nô lệ” mà việc bãi bỏ luật cắt bì của Cựu Ước là một điển hình. Từ đây, người Kitô hữu được mời gọi đến với Thiên Chúa trong tư cách những người con. Nhờ Thánh Thần và trong Thánh Thần chúng ta có thể thân thưa với Thiên Chúa “Abba” - “Cha ơi” (x.Rm 8,14-17).

Nhiều người đã xem Công đồng Vaticanô II như là một Lễ Hiện Xuống mới. Sở dĩ có cái nhìn này vì người ta không chỉ thấy Giáo Hội đã để cho Thánh Thần thúc đẩy mình ra khỏi tháp ngà cố thủ, để đến với thế giới mà còn thấy Giáo Hội đã gỡ bỏ nhiều ách nặng nề bấy lâu nay đang đè trên vai, trên cổ mình, khiến đoàn dân Chúa khó có thể sống tinh thần nghĩa tử với Thiên Chúa và khó sống tinh thần huynh đệ với nhau cách thực sự. Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động cho đến ngày Chúa Kitô lại đến (x.Kh 22,17). Như thế, chắc hẳn vẫn còn đó nhiều gánh nặng đang kìm giữ chúng ta trong tinh thần nô lệ mà chúng ta cần phải gỡ bỏ cho nhau. Để được vậy, chúng ta, đoàn tín hữu, từ con chiên đến các mục tử, hãy tích cực mở rộng tâm hồn để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần, và dĩ nhiên, trên hết, trước hết cần phải biết nhạy bén với lời chỉ dạy của Thánh Thần qua các dấu chỉ thời đại.

- Tinh tuyền hóa niềm tin vào Thiên Chúa và lành mạnh hóa tương quan với nhau: Ẩn sâu dưới quyết định rằng phải kiêng ăn thịt đã cúng cho ngẫu tượng thì chúng ta nhận ra chân lý là “phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (x.Mt 4,10; Lc 4,8). Và qua lời truyền dạy rằng “tránh gian dâm” hay như một vài bản dịch khác là “không được kết hôn bất hợp luật”, thì chúng ta không chỉ thấy đó là một chỉ dẫn luân lý thuần túy trong đời hôn nhân, mà còn nhận ra một chân lý trong tương quan đồng loại, đó là tôn trọng quyền lợi của nhau trong sự hài hòa và trật tự khách quan. Cần phải tôn trọng, tuân giữ trật tự khách quan này ngay từ trong cái tế bào của xã hội, cái nền tảng của đời sống nhân loại đó là “hôn nhân – gia đình”.

Mạc khải đã nên trọn vẹn và hoàn hảo nơi cuộc đời và lời giảng dạy của Chúa Kitô. Một trong những sứ mạng của Chúa Thánh Thần là giúp chúng ta hiểu đúng lời mạc khải. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu lời Chúa Kitô đã long trọng tuyên bố năm xưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai giới răn ấy” (Mt 22,37-40).

Đã là người ai cũng mong đạt được hạnh phúc. Nhiều người có niềm tin và Kitô hữu chúng ta lại còn khát khao hạnh phúc vĩnh cửu. Và điều kiện như tất yếu để có hạnh phúc vĩnh tồn đó là thực thi lời của Chúa Kitô. Để thực thi lời của Chúa Kitô thì cần phải hiểu đúng lời của Người. Thực tế vẫn có đó sự lẫn lộn giữa lời của người phàm và lời của Đức Kitô. Không gì hơn hãy khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Thánh Thần đã được ban tặng. Vấn đề còn lại là xin cho chúng ta có thái độ thức tỉnh và khiêm nhu để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần mà thôi.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.
 
VietCatholic TV
Hậu quả bi đát khi Nga xua tân binh ra gặp lính Dù Ukraine. Người bị lính Nga chôn sống trở về
VietCatholic Media
03:12 19/05/2022


1. Hậu quả bi thảm khi tân binh Nga gặp gỡ lính Dù Ukraine có 8 năm kinh nghiệm chiến trường.

Trong bản tin sáng 19 tháng 5, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết Lữ đoàn Dù số 25 hay còn gọi là Lữ đoàn Dù Sicheslavska đã mở cuộc tấn công vào một tiểu đoàn chiến thuật Nga trong vùng Sievierodonetsk.

Tuyên bố cho biết: “Lữ đoàn Dù Sicheslavska số 25 đã tiêu diệt quân chiếm đóng Nga cùng với các thiết bị quân sự. Phương tiện chiến đấu bộ binh của đối phương và những người chiếm đóng đã đi theo lộ trình của các tàu chiến Nga.”

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết lính dù Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái siêu nhỏ ZALA 421-08 của Nga được thiết kế để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực.

Nga được tin là đã tung vào Sievierodonetsk một số Tiểu đoàn Chiến thuật gồm đa số là tân binh. Họ thường gặp phải số phận không may khi đụng độ với một đội quân Ukraine có đến 8 năm kinh nghiệm chiến đấu, lại có tinh thần cao, chiến đấu ngay trên quê hương mình.

Trong ngày 18 tháng 5, quân đội Ukraine đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của quân Nga ở vùng Donbas, loại khỏi vòng chiến 220 quân Nga.

Theo Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine “Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kìm chân kẻ xâm lược trong khu vực Donbas. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của quân đội phát xít Nga”.

Kết quả là quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 220 lính Nga, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 máy bay không người lái.

2. Câu chuyện trên CNN về một người đàn ông Ukraine đã bị lính Nga chôn sống

CNN có bài tường trình về một người đàn ông Ukraine đã bị binh lính Nga tra tấn, bắn vào mặt và chôn sống. Đây là câu chuyện sống sót của anh ta.

Mykola Kulichenko đã cố hết sức để kể lại một câu chuyện mà anh ta có thể không còn sống để kể cho mọi người. Nhưng người đàn ông Ukraine này tin rằng anh ta nhận được phép đánh lạ, thoát được cái chết để anh ta có thể nói thay cho tất cả những người không thể.

Bên cạnh một con đường hẻo lánh ở vùng Chernihiv phía bắc Ukraine, Mykola cho thấy ngôi mộ nơi anh và hai người anh em của mình được chôn cất ba tuần rưỡi sau khi chiến tranh bắt đầu, trên vùng đất bị quân Nga chiếm giữ. Cả ba đều đã bị bắn; anh ấy là người duy nhất sống sót.

Mykola, 33 tuổi, nói với CNN: “Nó giống như được sống lại vậy”.

Cho đến ngày 18 tháng 3, cuộc sống của gia đình Kulichenko đã thay đổi rất ít mặc dù người Nga đã chiếm đóng làng Dovzhyk của họ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sau đó, khi một đoàn xe của Nga bị đánh bom, những người lính Nga đã chạy ra ngoài tìm kiếm những người chịu trách nhiệm. Họ đến ngôi nhà bằng ván gỗ nơi Mykola sống cùng hai anh em của mình, Yevhen và Dmytro cùng với em gái của họ, Iryna - người may mắn không có mặt ở nhà ngày hôm đó.

Ba binh sĩ Nga bảo ba anh em họ quỳ ở sân trước khi họ lục soát ngôi nhà để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể liên kết họ với biến cố đoàn xe bị đánh bom,. Khi họ tìm thấy những huy chương quân sự được trao cho người ông của họ và một chiếc túi quân dụng của Yevhen, 30 tuổi, từng là một lính dù, những người lính tin rằng họ có thứ gì đó đang che giấu.

Ba anh em Mykola, Yevhen và Dmytro bị đưa đến một tầng hầm, nơi họ bị thẩm vấn trong ba ngày. Mykola tiếp tục hy vọng người Nga sẽ thả họ, nhưng vào ngày thứ tư, tâm trạng của họ đã thay đổi.

“Họ dùng một thanh kim loại đánh tới tấp vào toàn bộ cơ thể tôi, và họ nhét nòng súng vào miệng tôi”.

Cùng với những người anh em của mình, Mykola bị tra tấn cho đến khi bất tỉnh. Anh ta nói rằng họ đã bị bịt mắt, bị trói tay và chân bằng băng keo và được 5 binh sĩ Nga lái trên một chiếc xe quân sự đến một khu đất hoang vắng. Mykola cho biết ba anh em phải quỳ gối, bịt mắt trong khi một cái hố được đào.

Đầu tiên, anh ta nghe thấy một tiếng súng ở phía sau, và Dmytro, 36 tuổi, anh cả trong ba người, ngã xuống đất. Tiếp theo, anh cảm thấy Yevhen, người nhỏ tuổi nhất, ngã xuống bên cạnh anh.

“Tôi nghĩ rằng mình là người tiếp theo, và thầm thì cầu nguyện”. Viên đạn đã đi vào má Mykola và thoát ra bên cạnh tai phải của anh ta. Anh biết hy vọng sống sót duy nhất của mình là giả bộ chết.

Những người lính Nga đá thi thể ba anh em xuống hố, phủ đất lên và bỏ đi. Anh ta không thể nói mình đã bị chôn sống bao lâu, chỉ biết rằng với tay và chân vẫn bị trói, bằng cách nào đó anh ta đã tìm cách thoát ra khỏi cái chết và trở lại vùng đất của người sống.

“Tôi cảm thấy khó thở vì anh Dmytro đang nằm đè lên người tôi, nhưng bằng tay và đầu gối, tôi đã có thể đẩy anh trai mình sang một bên, và sau đó tôi leo lên khỏi miệng hố.”

Trong bóng tối, anh loạng choạng băng qua cánh đồng để đến ngôi nhà gần nhất, nơi một người phụ nữ đã đưa anh vào và chăm sóc anh qua đêm, trước khi anh có thể quay lại với em gái, là người đã hồi hộp chờ đợi nhiều ngày ở nhà của cha họ.

Iryna kể lại, nức nở khóc “Khi tôi về nhà, anh Mykola đã về tới. Tôi nhìn vào mắt anh ta và hỏi những người khác đâu? Anh ấy nói không còn nữa”.

Mykola nói rằng đó là một phép lạ khi anh ấy sống sót. Các vết sẹo trên má và sau tai của anh ấy vẫn còn nhìn thấy cho đến ngày nay.

“Tôi đã may mắn... và bây giờ tôi phải tiếp tục sống,” anh nói. “Câu chuyện này cần phải được lắng nghe bởi tất cả mọi người, không chỉ ở Ukraine, mà trên toàn thế giới bởi vì những điều này đang xảy ra, và đây chỉ là một trong muôn vàn những đau khổ mà người Ukraine phải chịu dưới tay người Nga”.

Một cuộc điều tra tội ác chiến tranh hiện đã được mở bởi văn phòng công tố vùng Chernihiv. Các nhà điều tra xác nhận với CNN rằng tay và chân của hai anh em của Mykola đã bị trói và họ đã bị bịt mắt. Trên khắp Ukraine, hơn 11.600 bị cáo buộc tội ác chiến tranh đã được ghi nhận cho đến nay, theo chính quyền địa phương. CNN cũng đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga nhưng không nhận được phản hồi.

Cũng như rất nhiều tội ác chiến tranh bị cáo buộc khác của lực lượng Nga, câu chuyện của Mykola và những người anh em của anh ta chỉ có thể được kể lại sau khi cuộc rút lui của Nga khỏi vùng Chernihiv bắt đầu vào đầu tháng 4.

Cũng chỉ sau đó Mykola mới có thể bắt đầu tìm kiếm cái hố mà từ đó anh ta đã trốn thoát để về với cuộc sống của mình. Anh biết mình phải tìm những người anh em của mình để chôn cất họ tử tế theo các nghi thức họ xứng đáng nhận được.

Vào ngày 21 tháng 4, một tháng sau khi Mykola nói rằng anh em của mình bị hành quyết, Dmytro và Yevhen cuối cùng đã được an nghỉ bên dưới những tấm bia mộ công phu trong những ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, trên mảnh đất một lần nữa thuộc về tay người Ukraine.

3. Vương quốc Anh hỗ trợ tòa án hình sự quốc tế xét xử Vladimir Putin

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết Vương quốc Anh ủng hộ ý tưởng về một tòa án tội phạm quốc tế xét xử Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác về cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Anh nói: “Chúng tôi rất rõ ràng rằng Putin và tất cả những kẻ đứng sau tội ác chiến tranh kinh hoàng đang được thực hiện ở Ukraine cần phải có trách nhiệm giải trình và chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với tòa án hình sự quốc tế.”

“Chúng tôi đã gửi hỗ trợ tới Ukraine để giúp thu thập bằng chứng, từ lời khai của các nhân chứng đến các bằng chứng video.”

“Tôi đã nói chuyện với chính phủ Ukraine về ý tưởng hình thành một tòa án. Chúng tôi ủng hộ ý tưởng về một tòa án quốc tế, chúng tôi hiện đang xem xét cẩn thận các yếu tố, nhưng những gì chúng tôi muốn là một phương thế hiệu quả nhất để truy tố những người đã phạm những tội ác chiến tranh kinh hoàng này bao gồm hãm hiếp, bạo lực tình dục, tấn công bừa bãi vào dân thường.”

“Vương quốc Anh chắc chắn ủng hộ một tòa án như thế.”

4. Tổng thống Biden nói: Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển trong trường hợp Nga gây hấn

Mỹ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển trong trường hợp có 'mối đe dọa xâm lược' trong khi tư cách thành viên NATO của hai nước đang được xem xét, tổng thống Joe Biden đã tuyên bố như trên sau khi có các báo cáo cho thấy Putin đã di chuyển các hỏa tiễn với đầu đạn hạt nhân đến sát biên giới với Phần Lan.

Tổng thống Mỹ cho biết ông “ủng hộ mạnh mẽ” các cố gắng gia nhập NATO giữa hai nước và cho biết việc gia nhập của họ sẽ “mang lại lợi ích” cho toàn bộ liên minh quân sự.

Biden nói trong một tuyên bố: “Phần Lan và Thụy Điển là những đối tác lâu năm và bền chặt của Hoa Kỳ. Bằng cách gia nhập Nato, họ sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng của chúng ta và mang lại lợi ích cho toàn bộ Liên minh Xuyên Đại Tây Dương.”

Ông nhấn mạnh rằng: “Trong khi các đơn gia nhập NATO của họ đang được xem xét, Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển để duy trì cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh chung của chúng ta, đồng thời ngăn chặn và đối đầu với hành động xâm lược hoặc đe dọa xâm lược”.

Biden dự kiến sẽ chào đón tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö và thủ tướng Thụy Điển, Magdalena Andersson, đến Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm.

5. Tại sao Erdoğan lại đe dọa phủ quyết nỗ lực gia nhập Nato của Bắc Âu?

Sau khi do dự lúc đầu về mức độ nghiêm trọng trong sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, đã nhấn mạnh thêm sự đe dọa phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, và nói rằng cả hai nước không nên cử phái đoàn đến Ankara để thuyết phục ông.

Hôm thứ Tư, ông ta cũng mở rộng yêu cầu của mình từ hai yêu cầu mà ông ta đã nêu ra vào hôm thứ Hai lên 10 yêu cầu, dẫn đến những lời phàn nàn rằng ông ta đang tống tiền.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông đưa ra hai yêu cầu chính: rằng Phần Lan và Thụy Điển phải chấm dứt sự ủng hộ đối với đảng Công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố và họ phải dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí áp đặt vào Tháng 10 năm 2019 sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Không ai nghi ngờ rằng sự can thiệp của Erdoğan có thể khiến Nato bối rối trong nhiều tháng. Giờ đây, các nhà ngoại giao liên minh có nhiệm vụ xác định sự nghiêm túc của Erdoğan và cái giá phải trả để khiến anh ta lùi bước, và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn diện của Nato.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde, ban đầu hy vọng rằng có điều gì đó đã bị mất trong bản dịch sau khi bà được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn rằng người Thổ Nhĩ Kỳ coi tất cả người Kurd là những kẻ khủng bố. Linde cho biết hôm Chúa Nhật rằng cô chưa bao giờ đưa ra những nhận xét này, chưa bao giờ gặp PKK và sẽ không làm như vậy.

Cô ấy lạc quan một cách thận trọng rằng mọi hiểu lầm có thể được giải tỏa, nhưng vào thứ Tư, rõ ràng là sự bảo đảm của cô ấy đã không đáp ứng được những gì Erdoğan yêu cầu.

Tầng lớp chính trị Bắc Âu ban đầu tỏ ra nghi ngờ về sự nghiêm túc của Erdoğan. Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö, cho biết ông đã nói chuyện với Erdoğan một tháng trước và không có mối quan tâm nào hiện tại của Erdoğan đã được nêu ra. Người ta cũng nói rằng không có cảnh báo sớm nào được đại sứ Nato của Thổ Nhĩ Kỳ, Basat Öztürk, đưa ra.

Nhưng đánh giá đó đang thay đổi. Jonathan Eyal, phó giám đốc của Rusi thinktank, cho biết Erdoğan “sống bấp bênh và hoạt động nhờ sự khéo léo”.

Eyal nói thêm: “Nhiều yêu cầu của ông ta về PKK là một phần của giai điệu Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc. Nhưng ông ta có lý do trong nước để đứng lên chống lại Mỹ. Nền kinh tế đang trở nên tồi tệ và sự nổi tiếng của anh ấy ở mức thấp nhất từ trước đến nay”.

Với lạm phát ở mức 66,9% và đối mặt với cuộc bầu cử vào mùa hè tới, việc kích động cuộc bỏ phiếu theo chủ nghĩa dân tộc không có hại gì, nhưng điều đó không có nghĩa là những lời phàn nàn của Erdoğan là hoàn toàn giả tạo.
 
Quyết định bất ngờ của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô. Nghị sĩ Ukraine xin cầu cho các binh sĩ
VietCatholic Media
06:47 19/05/2022


1. Quan hệ Hương Cảng và Tòa Thánh trong vụ bắt giữ Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân

Hương Cảng đóng một vai trò quan trọng đối với Tòa Thánh, nơi đã thiết lập “cơ sở” ngoại giao của mình ở đó để thảo luận kín đáo với Bắc Kinh. Điều đáng chú ý là thông qua chiếc ăng-ten kín đáo này, tin tặc Trung Quốc đã thành công trong việc thực hiện một cuộc tấn công mạng vào hệ thống nội bộ của Vatican trong mùa hè năm 2020, một sự thật đã được một nhà ngoại giao Vatican xác nhận với I.MEDIA.

Việc bắt giữ Đức Hồng Y Quân đặt ra một vấn đề lớn đối với Tòa Thánh. Tòa Thánh có nghĩa vụ phải bảo vệ quyền lợi của vị giáo phẩm cấp cao, một thành viên của Hồng Y Đoàn. Hơn nữa, Đức Hồng Y Quân có nhiều người ủng hộ ở Hoa Kỳ, nơi vấn đề tự do tôn giáo là một trong những trục lịch sử giữa các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa nhằm phản đối sự trỗi dậy của đối thủ Trung Quốc. Mối quan hệ của ngài với Hoa Kỳ đã được những người ủng hộ chế độ cộng sản chỉ ra như một bằng chứng cho cáo buộc “cấu kết với thế lực nước ngoài”.

Đồng thời, Tòa Thánh lại không muốn mất đi một số tiến bộ đã đạt được trong bốn năm qua - đã cho phép bổ nhiệm 13 giám mục, chỉ sáu trong số 13 vị này được bổ nhiệm sau khi thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc được ký kết. Điều này càng quan trọng hơn vì thỏa thuận phải được hai bên gia hạn vào tháng 10 tới, và Tòa Thánh đã thông báo rằng các ngài muốn ký một thỏa thuận “dứt khoát”.

Không giống như tình hình ở Ukraine?

Được I.MEDIA liên hệ, hai nhà ngoại giao của Tòa Thánh đã so sánh tình hình ở Trung Quốc với tình hình mà Tòa Thánh ở Ukraine phải đối mặt, khi Tòa Thánh bị mắc kẹt giữa những người Công Giáo Ukraine và mong muốn tăng cường quan hệ với Chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y Quân dường như cũng có mối liên hệ này: Trong những tuần gần đây, ngài đã đăng nhiều bài báo về tin tức Ukraine, trong đó đặt câu hỏi về chính sách không lên án Nga của Tòa Thánh.

Phản ứng về vụ bắt giữ Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nhà nghiên cứu người Ý Francesco Cisci cho rằng đó là một sai lầm lớn của Bắc Kinh: “Có lẽ không phải là điều khôn ngoan nhất khi bắt một người đàn ông 90 tuổi, người, bất kể tình trạng của người ấy thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quá nguy hiểm và thực sự chỉ trở nên nguy hiểm sau vụ bắt giữ này.” Theo quan điểm của ông, chính phủ Trung Quốc đang liều lĩnh làm căng thẳng thêm tình hình ở Hương Cảng sau vụ bắt giữ, nhằm đặt Tòa Thánh - thực thể duy nhất có thể kiên trì đối thoại trong mọi hoàn cảnh - vào một vị trí nhượng bộ khi nối lại các cuộc đàm phán.

Một dấu hiệu, xảy ra vài giờ sau vụ bắt giữ, có thể hỗ trợ phân tích này: chính quyền Hương Cảng khăng khăng rằng việc bắt giữ Hồng Y Quân “hoàn toàn không liên quan đến nghề nghiệp hoặc nguồn gốc tôn giáo của những người bị bắt.”

Khi rời đồn cảnh sát Sài Loan(Chai Wan, 柴灣) của Hương Cảng vào cuối ngày 11 tháng 4, Đức Hồng Y Quân không nói một lời nào trước đám đông nhà báo. Giờ đây, những lời của ngài, tại Công Nghị Tấn Phong Hồng Y năm 2006, thúc giục đổ “máu đào để phát triển đức tin Kitô” có thể có tác động thực sự trong những tuần tới, vượt xa cả Vịnh Hương Cảng.
Source:Aleteia

2. Trong một động thái bất ngờ, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô công nhận Giáo Hội Chính Thống Giáo Macedonia

Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople đã nói rằng Tòa Thượng Phụ của ngài hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội ly khai Macedonia, cho đến nay được coi như một kẻ lạc loài, hay nói văn hoa hơn là một pariah, trong thế giới Chính thống.

Tòa Thượng phụ Đại kết đã gây ngạc nhiên cho thế giới Chính thống giáo - và thêm vào mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng với Giáo Hội Chính thống Nga - khi tuyên bố rằng Tòa này hoàn toàn hiệp thông với Giáo Hội Chính thống Macedonia ly khai và không được công nhận.

Hôm thứ Hai, Tòa Thượng Phụ có trụ sở tại Istanbul cho biết họ “hoan nghênh sự hiệp thông Thánh Thể đối với hệ thống phẩm trật, giáo sĩ và giáo dân dưới quyền Tổng Giám mục Stefan của Giáo hội này, do đó chữa lành vết thương ly giáo và đổ 'dầu và rượu' chữa lành lên những thử thách của các anh em Chính thống giáo của chúng tôi tại quốc gia đó”.

Người dân Bắc Macedonia không biết điều gì vừa xảy ra. “Đây là một bất ngờ lớn đối với công chúng ở đây,” nhà báo Sinisa Marusic nói với The Tablet. “Điều đó rất quan trọng - Giáo Hội Chính thống Macedonia là một phần quan trọng trong bản sắc của chúng tôi.”

Darijan Sotirovski, người đứng đầu ủy ban đối thoại tôn giáo của chính phủ, đồng ý. “Đây là một quyết định sẽ mang lại cho chúng tôi tầm quan trọng hơn với tư cách là một quốc gia và một nhà nước. Chúng tôi đã đạt được điều mà các thế hệ trước không đạt được. Đó là một sự xác nhận rằng con đường chúng tôi đang đi là con đường đúng đắn,” ông nói với cơ quan truyền thông địa phương Slobodne Pecat hôm thứ Tư.

Giáo Hội Chính thống Macedonia đơn phương ly khai khỏi Giáo Hội Chính thống Serbia vào năm 1967, khi Macedonia là một phần của Nam Tư cũ. Nó trở thành một quốc gia độc lập vào những năm 1990. Động thái này của Giáo hội Macedonia chưa bao giờ được công nhận bởi phần còn lại của các Giáo hội Chính thống giáo, những người đã coi nó như một thực thể ly giáo và một pariah.

Tuy nhiên, khi cuộc tranh giành quyền lực giữa Tòa Thượng Phụ Constatinope và Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa ngày càng gia tăng – trong đó Giáo hội Nga yêu cầu Chính Thống Giáo thế giới phải thừa nhận vai trò hàng đầu của họ vì sự giàu có và quyền lực của mình - Constantinople ngày càng đối đầu với các quan điểm của Nga liên quan đến đại kết, quan hệ với phương Tây.

Việc công nhận Giáo Hội Chính Thống Giáo Macedonia của Tòa Thượng Phụ Connstatinope cũng giống như việc công nhận Giáo Hội Chính Thống Giáo Ukraine tách khỏi Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, có một khác biệt hết sức cơ bản. Việc công nhận Giáo Hội Chính Thống Giáo Ukraine chỉ diễn ra sau khi các chức sắc trong Giáo Hội này, và tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là Ông Petro Poroshenko, vị tiền nhiệm của Ông Zelenskiy, phải nộp đơn xin Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô. Lần này Giáo Hội Chính Thống Giáo Macedonia nhận được tin vui hoàn toàn bất ngờ. Bất thình lình, họ nhận được một tin quá sức tưởng tượng.
Source:The Tablet

3. Nghị sĩ Ukraine nói rằng tình hình trên chiến trường “tồi tệ hơn nhiều” so với lúc bắt đầu chiến tranh

Một nhà lập pháp Ukraine đã kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu cho Ukraine, nói rằng tình hình trên chiến trường “tồi tệ hơn nhiều” so với lúc bắt đầu chiến tranh.

Oleksandra Ustinova nói với các phóng viên tại hội nghị bàn tròn của Quỹ Marshall ở Đức ở Washington hôm thứ Sáu rằng “Đó là địa ngục”. “Chúng tôi tiếp tục mất nhiều người hơn so với lúc bắt đầu chiến tranh.”

Cô giải thích “chúng tôi không thể chiến thắng cuộc chiến này với vũ khí của Liên Xô vì thứ nhất là Nga có nhiều vũ khí của Liên Xô hơn, thứ hai, chúng tôi không có nơi nào để lấy đạn dược cho những vũ khí này, và thứ ba, Nga chỉ có nhiều người hơn và nhiều quân hơn”.

Ustinova cho biết Ukraine không còn tìm kiếm các máy bay chiến đấu MiG từ thời Liên Xô vì “chiến tranh đã thay đổi”.

Thay vào đó, cô cho biết Ukraine cần Hệ thống hỏa tiễn phóng nhiều lần (MLRS), pháo tự hành Paladin và máy bay chiến đấu như F-16 để đối phó hiệu quả với Nga, đồng thời kêu gọi Mỹ bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine sử dụng các loại máy bay phản lực như vậy..

Cô cho biết gần đây cô đã gặp các quan chức quốc phòng Ukraine ở Kyiv, lưu ý rằng Ukraine có “các phi công giàu kinh nghiệm chiến đấu, sẵn sàng đi đào tạo ngay bây giờ. Họ sẵn sàng đi tập huấn ngày hôm qua. Nhưng không có quyết định chấp nhận họ và cung cấp huấn luyện vì không có quyết định cung cấp máy bay chiến đấu “.

Mỹ đã bắt đầu gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine, nhưng vẫn chưa cung cấp cho họ máy bay chiến đấu hoặc MLRS.

Ustinova đã có mặt ở Washington trong tuần này để họp, nói rằng họ tin rằng nhiều chính phủ thiếu “ý chí chính trị cần thiết” để quyết định nhanh chóng gửi những loại vũ khí hạng nặng như vậy - và cảm giác rằng vẫn có những lo sợ về việc khiêu khích Mạc Tư Khoa.

Ustinova nói, “nếu chúng tôi có Howitzers hai tháng trước, Mariupol sẽ không ra nông nỗi này vì họ sẽ không thể bao vây như họ đã làm, bao vây thành phố và phá hủy nó theo đúng nghĩa đen.”

“Đối với chúng tôi thời gian có nghĩa là mạng sống, hàng ngàn mạng sống. Chúng tôi nghe nói rằng mọi thứ đang diễn ra nhanh chưa từng có và các quyết định được đưa ra nhanh đến mức nào. Nhưng chưa bao giờ có một cuộc chiến tranh nào kể từ sau Thế chiến thứ Hai như thế. Và thật không may, chúng tôi tiếp tục yêu cầu việc đưa ra quyết định nhanh hơn.”
Source:CNN